Nederlandse Vereniging Thailand Hua Hin / Cha-am

hamerWaarde leden 2018 en 2017

Hiermede nodigen wij U uit voor de reeds op 9 en 24 december 2017 aangekondigde Algemene Leden Vergadering woensdagavond 31 januari a.s. welke eveneens als de Algemene Leden Vergadering van 25 januari 2017 zal worden gehouden in de tuin van Johan en Sue Wiekel. Welkom zijn degenen die reeds betalend lid 2017 waren en uiteraard de leden 2017 die hun lidmaatschap 2018 na betaling van de contributie hebben gecontinueerd en degenen die zich als nieuw lid 2018 na betaling contributie voor aanvang vergadering hebben aangemeld.

Het adres is Moobaan 277\M9 Soi A- Amniypon Hin -Len Fai: Vanuit Hua-Hin de Pala U-road (Nong Plub Road) volgen. Na ongeveer 10 km over een kleine brug (moeilijk te zien) meteen links afslaan. Slingerpad volgen en na 100 meter oranje huis aan de rechterkant met olifanten op de pilaren. We proberen een Nederlandse vlag daar neer te zetten of anders een bord.

Aanvang Algemene Leden Vergadering 18.30 uur

Agendapunt 8 van de agenda luidt presentatie kandidaten bestuursfuncties 2018 gevolgd door agendapunt 9 verkiezing en installatie bestuur verenigingsjaar 2018

 

Als enige kandidaat- bestuursleden hebben zich tijdig aangemeld en zijn als zodanig de enige kandidaten:

Do van Drunen als voorzitter;

Hans Bos als secretaris;

Eric Hulst als evenementencoordinator;

Thomas Voerman als penningmeester.

Stemgerechtigd zijn volgens artikel 5 van het huishoudelijk reglement alle leden vanaf 18 jaar. Daar voortvloeiende uit artikel 14 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement het lidmaatschap van een voorgaand jaar (2017) automatisch vervalt 3 maanden na dat jaar (2018) stemgerechtigd diegenen die de contributie 2017 en/of 2018 hebben voldaan

Leden 2017 die nog niet de contributie van 500 THB p p. voor 2018 hebben voldaan en hun lidmaatschap wensen te continueren kunnen bij aankomst voor de ALV betalen aan de penningmeester.

Na de Algemene Leden Vergadering wordt omstreeks 19.15 -19.30 uur een buffetavond georganiseerd.

De toegangsprijs voor de bijeenkomst met buffet die omstreeks 19.15 -19.30 uur zal aanvangen bedraagt voor leden 2018 250 THB is onder de kostprijs). Drankjes zijn voor eigen rekening

De toegangsprijs voor de bijeenkomst met buffet bedraagt voor leden 2017 die onverhoopt hun lidmaatschap voor 2018 niet hebben gecontinueerd 400 THB zijnde kostprijs met opslag dekking overheadkosten en bescheiden bijdrage verenigingskas. Drankjes zijn voor eigen rekening

Derhalve:

 -1. Leden die de contributie 2018 al hebben voldaan betalen bij aankomst voor het buffet 250 THB p.p.;

 -2. Leden 2017 die de contributie 2018 nog niet hebben betaald en hun lidmaatschap 2018 wensen te continueren betalen bij aankomst 750THB p.p. zijnde contributie 2018 500 THB p.p. en bijdrage buffet 250 THB p.p.;

-3. Leden 2017 die hun lidmaatschap 2017 niet continueren dienen bij aankomst 400 THB p.p. te betalen voor het buffet.

Ten overvloede brengen wij onder uw aandacht dat voor deze buffetavond de bijdrage aan het buffet van resp, 250 THB of 400THB verschuldigd is ongeacht of van het buffet gebruik wordt gemaakt. Dit ter dekking van onder meer organisatiekosten etc. van deze avond en een bescheiden bijdrage verenigingskas.

Ook bij deelname buffetavond zonder aanmelding vooraf is de bijdrage van resp. 250THB of 400THB vooraf bij aankomst verschuldigd

In verband met de voorbereiding van het buffet en ter inschatting van de in te kopen hoeveelheden drankjes door Johan en Sue Wiekel wordt U verzocht zich uiterlijk 22.00 uur vrijdag 26 januari a.s. aan te melden bij Hans Bos Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Geef a.u.b ook aan of U alleen of met partner komt.

Het bestuur heeft de verzorging van het buffet alsmede de verkoop van drankjes gedelegeerd en uitbesteed aan Johan en Sue Wiekel met wie tevens de drankjes afgerekend dienen te worden.

Op bijlagen treft U aan:

Agenda Algemene Leden Vergadering 31 januari 2018.;

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 Januari 2017;

Bestuursverslag 2017

Financieel verslag 2017 van de NVTHC

Begroting 2018 wordt bij de behandeling van punt 11 van de agenda uitgereikt.

Het Bestuur NVTHC

Herman Philipsen, voorzitter
Hans Goudriaan, secretaris
Theo van der Heijde, penningmeester