SVB: procedure m.b.t. levensverklaring

Graag doe ik u verslag van de uitkomst van ons overleg met SSO Thailand op 26 en 27 februari jl.

Met ingang van – vermoedelijk – 1 juni 2013 worden de SSO en de Nederlandse Ambassade of het Consulaat in Phuket de enige bevoegde instantie om het Officiële Levensbewijs (OLB) te verifiëren. Andere instanties, zoals de Thaise Immigratiedienst of de Toeristenpolitie, worden niet meer als bevoegde instantie geaccepteerd. SVB klanten moeten in persoon bij de SSO of de Ambassade/Consulaat verschijnen om het OLB te laten verifiëren. Bij de laatste kan men alleen terecht als men de Nederlandse nationaliteit/paspoort hebt. Men moet zich legitimeren aan de hand van een paspoort of ID. Als iemand met de klant een huishouden deelt zoals vermeld in box B van het OLB, moet ook die zich persoonlijk melden bij de SSO of Ambassade/Consulaat. SSO maakt een kopie van het paspoort of ID. Na verificatie en het afstempelen van het OLB, moet men dit met de kopieën zelf terugsturen  naar SVB, Postbus 1244, 6040 KE  ROERMOND, The Netherlands.  Uiteraard kan men voor de verificatie van het OLB ook terecht bij één van de kantoren van de SVB als men in Nederland is.

In antwoord op uw vragen het volgende.

    De controle zou ook kunnen geschieden via Skype of Google Talk/Facebook, uiteraard met beeld en vragen die alleen de persoon in kwestie kan beantwoorden.

Antwoord: U schetst hier een interessante optie die ook wij als SVB al de revue bij alternatieve handhavingsmogelijkheden hebben laten passeren. Het gaat er echter in sommige gevallen om dat de er meer gegevens worden gecontroleerd dan alleen het in leven zijn. Ook of de SVB-gerechtigde met iemand een huishouden deelt, kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de hoogte van zijn pensioen. Dit soort gegevens zijn niet te ondervangen via Skype of Google Talk/Facebook. Vandaar dat wij voorlopig nog vasthouden aan controle door de SSO Thailand of onze Nederlandse ambassade.

    "Waarom moet het Immigration Office een verklaring van in leven zijn ondertekenen wanneer de levensverklaring persoonlijk direct bij het SSO kantoor wordt ingeleverd? Ook SSO kan zien aan de hand van je paspoort dat je nog in leven bent!"

Antwoord: de nieuwe procedure zoals hierboven omschreven, komt hieraan tegemoet.

    Een aantal mensen dienen, terecht, ook voor hun (bedrijfs! Aanvulling MvZ)pensioen een levensverklaring af te geven. Het SSO heeft daar geen samenwerking mee (begrijpelijk). Kan het niet zo geregeld worden dat de levensverklaring voor een pensioenfonds en die van de SVB op elkaar afgestemd worden waardoor 1 levensverklaring voor zowel de SVB als voor een pensioenfonds gebruikt kan worden?

Antwoord: dit jaar wordt het Register Niet Ingezetenen (RNI) binnen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) operationeel. Daarin staan alle data, dus ook overlijdensgegevens, van niet ingezetenen. Als de pensioenfondsen hierop een abonnement nemen, kunnen zij checken of een klant nog in leven is. Het is echter aan de bedrijfspensioenfondsen zelf om hierin actie te ondernemen.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Hartelijke groet, Maarten van Zeben, SVB Internationale Zaken.

AANVULLING REDACTIE WEBSITE: tot op heden is het SSO in Hua Hin bereikbaar. Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen houdt het SSO kantoor aan de Phetkasem Road in het gebouw tegenover de meubelzaak WINNER (groot rood reclame bord)